1

Topic: Upcoming 0.6.4

We are planning to release a small maintenance release next week to address a current issue.
All translators are therefore encouraged to update their translations as described here (ignore the red warning on top in this case). The current language files can be found here.

Thank you in advance for your cooperation, your translations are appreciated.

Remember the 80s - good times smile

2 (edited by MertenNor 2015-03-09 23:55:55)

Re: Upcoming 0.6.4

Updated the Norwegian translation.. not shore if it got updated so here:
http://www.mediafire.com/download/h8ygb … wegian.txt
HYPE !

->My 24/7 servers: [NOR] Norwegian HUB <- Back Online !! big_smile
( My grammar is getting better ! smile I think.. )
-Norway

3

Re: Upcoming 0.6.4

MertenNor wrote:

Updated the Norwegian translation.. not shore if it got updated so here:
http://www.mediafire.com/download/h8ygb … wegian.txt
HYPE !

Added. Thx.

Remember the 80s - good times smile

4

Re: Upcoming 0.6.4

Updated Polish: https://www.dropbox.com/s/b1ph43d3zheyn … h.txt?dl=0 Not sure about
"Handle rendering async from updates"

5

Re: Upcoming 0.6.4

karades wrote:

Updated Polish: https://www.dropbox.com/s/b1ph43d3zheyn … h.txt?dl=0 Not sure about
"Handle rendering async from updates"

Unfortunately the character encoding is messed up - please try an editor that supports utf8 encoding.

Remember the 80s - good times smile

6

Re: Upcoming 0.6.4

Kyrgyz translation is ready

##### translated strings #####

%d Bytes
== %d байт

%d of %d servers, %d players
== %d / %d сервер, %d оюнчу

%d%% loaded
== %d%% жүктөлдү

%ds left
== %d сек. калды

%i minute left
== %i минута калды!

%i minutes left
== %i минута калды!

%i second left
== %i секунда калды!

%i seconds left
== %i секунда калды!

%s wins!
== %s жеңди!

-Page %d-
== -%d бет-

Abort
== Баш тартуу

Add
== Кошуу

Add Friend
== Досту кошуу

Address
== Дареги

All
== Баары

Alpha
== Тунук.

Always show name plates
== Оюнчулардын ысымын дайыма көрсөтүү

Are you sure that you want to delete the demo?
== Сиз демону чын эле өчүргүңүз келеби?

Are you sure that you want to quit?
== Сиз оюндан чын эле чыккыңыз келеби?

Are you sure that you want to remove the player from your friends list?
== Сиз бул оюнчуну достор тизмесинен чын эле өчүргүңүз келеби?

As this is the first time you launch the game, please enter your nick name below. It's recommended that you check the settings to adjust them to your liking before joining a server.
== Оюндун биринчи жүргүзүлүшү болгондуктан, лакабыңызды төмөн жакка киргизиңиз. Серверге кошулуудан мурун баптоолоруңузду жөнгө салып алыңыз.

Automatically record demos
== Демолорду автоматтуу түрдө жаздыруу

Automatically take game over screenshot
== Оюндун жыйынтыгын авто. түрдө сүрөткө тартуу

Blue team
== Көк команда

Blue team wins!
== Көк команда жеңди!

Body
== Дене

Call vote
== Добуш баштоо

Change settings
== Баптоолорду өзгөртүү

Chat
== Маек

Clan
== Клан

Client
== Кардар

Close
== Жабуу

Compatible version
== Сыйымдуу нуска

Connect
== Кошулуу

Connecting to
== Кошулууда

Connection Problems...
== Байланыш маселелери...

Console
== Консоль

Controls
== Башкаруу

Count players only
== Оюнч. гана эсепке алуу

Country
== Өлкө

Crc:
== Crc:

Created:
== Жаратылган күнү:

Current
== Учурдагы

Current version: %s
== Учурдагы нуска: %s

Custom colors
== Бапталуучу түстөр

Delete
== Өчүрүү

Delete demo
== Демону өчүрүү

Demo details
== Демо тууралуу

Demofile: %s
== Демо: %s

Demos
== Демолор

Disconnect
== Байл. токтотуу

Disconnected
== Байланышты токтотулду

Display Modes
== Көрсөтүү режимдери

Downloading map
== Карта жүктөлүүдө

Draw!
== Тең чыгуу!

Dynamic Camera
== Динамикалык камера

Emoticon
== Быйтыкча

Enter
== Кирүү

Error
== Ката

Error loading demo
== Демону жүктөөдө ката кетти

FSAA samples
== FSAA сэмплдери

Favorite
== Тандалмага кошуу

Favorites
== Тандалмалар

Feet
== Бут

Filter
== Фильтр

Fire
== Ок атуу

Folder
== Мукаба

Force vote
== Добушту мажбурлоо

Free-View
== Эркин кароо

Friends
== Достор

Fullscreen
== Толук экран

Game
== Оюн

Game info
== Оюн тууралуу

Game over
== Оюн бүттү

Game paused
== Оюн паузага коюлду

Game type
== Оюн түрү

Game types:
== Оюн түрлөрү:

General
== Негизги

Graphics
== Графика

Grenade
== Гранатомёт

Hammer
== Барскан

Has people playing
== Оюнчулары бар сервер

High Detail
== Жогору деталдаштыруу

Hook
== Илмек

Host address
== Сервер дареги

Hue
== Түсү

Info
== Маалымат

Internet
== Интернет

Invalid Demo
== Туура эмес демо

Join blue
== Көккө кирүү

Join game
== Оюнга кирүү

Join red
== Кызылга кир.

Jump
== Секирүү

Kick player
== Оюнчуну серверден кетирүү

LAN
== LAN

Language
== Тил

Length:
== Узактыгы:

Lht.
== Ачык.

Loading
== Жүктөлүүдө

MOTD
== Күндүн билдирүүсү

Map
== Карта

Map:
== Карта:

Max Screenshots
== Сүрөттөрдүн жогорку саны

Max demos
== Демолордун жогорку саны

Maximum ping:
== Эң жогорку пинг:

Miscellaneous
== Кошумча

Mouse sens.
== Чычкандын сез.

Move left
== Солго басуу

Move player to spectators
== Оюнчуну көрүүчүгө которуу

Move right
== Оңго басуу

Movement
== Кыймыл

Mute when not active
== Активдүү эмес учурунда үндү өчүрүү

Name
== Ысым

Name plates size
== Ысымдын өлчөмү

Netversion:
== Нускасы:

New name:
== Жаңы ысым:

News
== Жаңылыктар

Next weapon
== Кийинки курал

Nickname
== Лакап

No
== Жок

No password
== Сырсөзсүз

No servers found
== Серверлер табылбады

No servers match your filter criteria
== Сиздин фильтриңизге шайкеш келген серверлер жок

Ok
== Жарайт

Open
== Ачуу

Parent Folder
== Ата-энелик мукаба

Password
== Сырсөз

Password incorrect
== Сырсөз

Ping
== Пинг

Pistol
== Тапанча

Play
== Ойнотуу

Play background music
== Фондогу музыканы ойнотуу

Player
== Оюнчу

Player country:
== Өлкө:

Player options
== Оюнчунун параметрлери

Players
== Оюнчулар

Please balance teams!
== Командаларды теңдеңиздер!

Prev. weapon
== Мурунку курал

Quality Textures
== Сапаттуу текстуралар

Quick search:
== Тез издөө:

Quit
== Чыгуу

Quit anyway?
== Баары бир чыгасызбы?

REC %3d:%02d
== REC %3d:%02d

Reason:
== Себеби:

Record demo
== Демо жаздыруу

Red team
== Кызыл команда

Red team wins!
== Кызыл команда жеңди!

Refresh
== Жаңылоо

Refreshing master servers
== Башкы-серверлер жаңыланууда

Remote console
== Узакташкан консоль

Remove
== Өчүрүү

Remove friend
== Досту өчүрүү

Rename
== Жаңыча атоо

Rename demo
== Демону жаңыча атоо

Reset filter
== Фильтрди калыбына к.

Reset to defaults
== Адепки калыбына келтирүү

Respawn
== Кайрадан жаралуу

Rifle
== Лазер

Round
== Раунд

Sample rate
== Жыштык

Sat.
== Каныккан.

Score
== Упайлар

Score board
== Табло

Score limit
== Упай чеги

Scoreboard
== Табло

Screenshot
== Скриншот

Server address:
== Сервердин дареги:

Server details
== Сервер тууралуу

Server filter
== Сервер фильтри

Server info
== Маалымат

Server not full
== Бош оруну бар сервер

Settings
== Баптоолор

Shotgun
== Мылтык

Show chat
== Маекти көрсөтүү

Show friends only
== Досторду гана көрсөтүү

Show ingame HUD
== Оюн ичиндеги HUD'ни көрсөтүү

Show name plates
== Оюнчулардын ысымын көрсөтүү

Show only chat messages from friends
== Достордун гана маек билдирүүлөрүн көрсөтүү

Show only supported
== Колдогонун гана көрсөтүү

Size:
== Өлчөмү:

Skins
== Терилер

Sound
== Үн

Sound error
== Үн катасы

Sound volume
== Үн бийиктиги

Spectate
== Көрүүчү реж.

Spectate next
== Кийинкини көрүү

Spectate previous
== Мурункуну көрүү

Spectator mode
== Көрүүчү режими

Spectators
== Көрүүчүлөр

Standard gametype
== Стандарттуу оюн түрү

Standard map
== Стандарттуу карта

Stop record
== Токтотуу

Strict gametype filter
== Оюн түрүн текши издөө

Sudden Death
== Күтүүсүз өлүм

Switch weapon on pickup
== Көтөрүлгөн куралга которуу

Team
== Команда

Team chat
== Команданын маеги

Teeworlds %s is out! Download it at www.teeworlds.com!
== Teeworlds %s чыкты! www.teeworlds.com дон жүктөп алыңыздар!

Texture Compression
== Текстуралык кысуу

The audio device couldn't be initialised.
== Аудио түзмөгүн иштетүү мүмкүн эмес.

The server is running a non-standard tuning on a pure game type.
== Бул сервер стандартту эмес баптоолору менен стандарттуу оюн түрүндө жүргүзүлгөн

There's an unsaved map in the editor, you might want to save it before you quit the game.
== Редактордо сакталбаган карта калды, оюндар чыгуудан мурун сактай аласыз.

Time limit
== Убакыт чеги

Time limit: %d min
== Убакыт чеги: %d мин.

Try again
== Кайталоо

Type
== Түрү

Type:
== Түрү:

UI Color
== Интерфейс түсү

Unable to delete the demo
== Демону өчүрүүгө мүмкүн эмес

Unable to rename the demo
== Демону жаңыча атоого мүмкүн эмес

Use sounds
== Үндөрдү колдонуу

Use team colors for name plates
== Ысымдарга команданын түсүн колдонуу

V-Sync
== Вертикалдык синхрондоштуруу

Version
== Нускасы

Version:
== Нускасы:

Vote command:
== Добуш командасы:

Vote description:
== Добуштун сүрөттөөсү:

Vote no
== Каршы

Vote yes
== Макул

Voting
== Добуш берүү

Warmup
== Камданыңыздар

Weapon
== Курал

Welcome to Teeworlds
== Teeworlds'ко кош келиңиз!

Yes
== Ооба

You must restart the game for all settings to take effect.
== Өзгөртүүлөр күчүнө кирүү үчүн, оюнду кайтадан иштетиш керек.

Your skin
== Териңиз

no limit
== чексиз

##### needs translation #####

Borderless window
== Чек арасыз терезе

Handle rendering async from updates
== 

Threaded rendering
== Агымдуу визуалдаштыруу

Threaded sound loading
== Агымдуу үн жүктөө

##### old translations #####

7

Re: Upcoming 0.6.4

Milkstr wrote:

Kyrgyz translation is ready

##### translated strings #####

%d Bytes
== %d байт

%d of %d servers, %d players
== %d / %d сервер, %d оюнчу

%d%% loaded
== %d%% жүктөлдү

%ds left
== %d сек. калды

%i minute left
== %i минута калды!

%i minutes left
== %i минута калды!

%i second left
== %i секунда калды!

%i seconds left
== %i секунда калды!

%s wins!
== %s жеңди!

-Page %d-
== -%d бет-

Abort
== Баш тартуу

Add
== Кошуу

Add Friend
== Досту кошуу

Address
== Дареги

All
== Баары

Alpha
== Тунук.

Always show name plates
== Оюнчулардын ысымын дайыма көрсөтүү

Are you sure that you want to delete the demo?
== Сиз демону чын эле өчүргүңүз келеби?

Are you sure that you want to quit?
== Сиз оюндан чын эле чыккыңыз келеби?

Are you sure that you want to remove the player from your friends list?
== Сиз бул оюнчуну достор тизмесинен чын эле өчүргүңүз келеби?

As this is the first time you launch the game, please enter your nick name below. It's recommended that you check the settings to adjust them to your liking before joining a server.
== Оюндун биринчи жүргүзүлүшү болгондуктан, лакабыңызды төмөн жакка киргизиңиз. Серверге кошулуудан мурун баптоолоруңузду жөнгө салып алыңыз.

Automatically record demos
== Демолорду автоматтуу түрдө жаздыруу

Automatically take game over screenshot
== Оюндун жыйынтыгын авто. түрдө сүрөткө тартуу

Blue team
== Көк команда

Blue team wins!
== Көк команда жеңди!

Body
== Дене

Call vote
== Добуш баштоо

Change settings
== Баптоолорду өзгөртүү

Chat
== Маек

Clan
== Клан

Client
== Кардар

Close
== Жабуу

Compatible version
== Сыйымдуу нуска

Connect
== Кошулуу

Connecting to
== Кошулууда

Connection Problems...
== Байланыш маселелери...

Console
== Консоль

Controls
== Башкаруу

Count players only
== Оюнч. гана эсепке алуу

Country
== Өлкө

Crc:
== Crc:

Created:
== Жаратылган күнү:

Current
== Учурдагы

Current version: %s
== Учурдагы нуска: %s

Custom colors
== Бапталуучу түстөр

Delete
== Өчүрүү

Delete demo
== Демону өчүрүү

Demo details
== Демо тууралуу

Demofile: %s
== Демо: %s

Demos
== Демолор

Disconnect
== Байл. токтотуу

Disconnected
== Байланышты токтотулду

Display Modes
== Көрсөтүү режимдери

Downloading map
== Карта жүктөлүүдө

Draw!
== Тең чыгуу!

Dynamic Camera
== Динамикалык камера

Emoticon
== Быйтыкча

Enter
== Кирүү

Error
== Ката

Error loading demo
== Демону жүктөөдө ката кетти

FSAA samples
== FSAA сэмплдери

Favorite
== Тандалмага кошуу

Favorites
== Тандалмалар

Feet
== Бут

Filter
== Фильтр

Fire
== Ок атуу

Folder
== Мукаба

Force vote
== Добушту мажбурлоо

Free-View
== Эркин кароо

Friends
== Достор

Fullscreen
== Толук экран

Game
== Оюн

Game info
== Оюн тууралуу

Game over
== Оюн бүттү

Game paused
== Оюн паузага коюлду

Game type
== Оюн түрү

Game types:
== Оюн түрлөрү:

General
== Негизги

Graphics
== Графика

Grenade
== Гранатомёт

Hammer
== Барскан

Has people playing
== Оюнчулары бар сервер

High Detail
== Жогору деталдаштыруу

Hook
== Илмек

Host address
== Сервер дареги

Hue
== Түсү

Info
== Маалымат

Internet
== Интернет

Invalid Demo
== Туура эмес демо

Join blue
== Көккө кирүү

Join game
== Оюнга кирүү

Join red
== Кызылга кир.

Jump
== Секирүү

Kick player
== Оюнчуну серверден кетирүү

LAN
== LAN

Language
== Тил

Length:
== Узактыгы:

Lht.
== Ачык.

Loading
== Жүктөлүүдө

MOTD
== Күндүн билдирүүсү

Map
== Карта

Map:
== Карта:

Max Screenshots
== Сүрөттөрдүн жогорку саны

Max demos
== Демолордун жогорку саны

Maximum ping:
== Эң жогорку пинг:

Miscellaneous
== Кошумча

Mouse sens.
== Чычкандын сез.

Move left
== Солго басуу

Move player to spectators
== Оюнчуну көрүүчүгө которуу

Move right
== Оңго басуу

Movement
== Кыймыл

Mute when not active
== Активдүү эмес учурунда үндү өчүрүү

Name
== Ысым

Name plates size
== Ысымдын өлчөмү

Netversion:
== Нускасы:

New name:
== Жаңы ысым:

News
== Жаңылыктар

Next weapon
== Кийинки курал

Nickname
== Лакап

No
== Жок

No password
== Сырсөзсүз

No servers found
== Серверлер табылбады

No servers match your filter criteria
== Сиздин фильтриңизге шайкеш келген серверлер жок

Ok
== Жарайт

Open
== Ачуу

Parent Folder
== Ата-энелик мукаба

Password
== Сырсөз

Password incorrect
== Сырсөз

Ping
== Пинг

Pistol
== Тапанча

Play
== Ойнотуу

Play background music
== Фондогу музыканы ойнотуу

Player
== Оюнчу

Player country:
== Өлкө:

Player options
== Оюнчунун параметрлери

Players
== Оюнчулар

Please balance teams!
== Командаларды теңдеңиздер!

Prev. weapon
== Мурунку курал

Quality Textures
== Сапаттуу текстуралар

Quick search:
== Тез издөө:

Quit
== Чыгуу

Quit anyway?
== Баары бир чыгасызбы?

REC %3d:%02d
== REC %3d:%02d

Reason:
== Себеби:

Record demo
== Демо жаздыруу

Red team
== Кызыл команда

Red team wins!
== Кызыл команда жеңди!

Refresh
== Жаңылоо

Refreshing master servers
== Башкы-серверлер жаңыланууда

Remote console
== Узакташкан консоль

Remove
== Өчүрүү

Remove friend
== Досту өчүрүү

Rename
== Жаңыча атоо

Rename demo
== Демону жаңыча атоо

Reset filter
== Фильтрди калыбына к.

Reset to defaults
== Адепки калыбына келтирүү

Respawn
== Кайрадан жаралуу

Rifle
== Лазер

Round
== Раунд

Sample rate
== Жыштык

Sat.
== Каныккан.

Score
== Упайлар

Score board
== Табло

Score limit
== Упай чеги

Scoreboard
== Табло

Screenshot
== Скриншот

Server address:
== Сервердин дареги:

Server details
== Сервер тууралуу

Server filter
== Сервер фильтри

Server info
== Маалымат

Server not full
== Бош оруну бар сервер

Settings
== Баптоолор

Shotgun
== Мылтык

Show chat
== Маекти көрсөтүү

Show friends only
== Досторду гана көрсөтүү

Show ingame HUD
== Оюн ичиндеги HUD'ни көрсөтүү

Show name plates
== Оюнчулардын ысымын көрсөтүү

Show only chat messages from friends
== Достордун гана маек билдирүүлөрүн көрсөтүү

Show only supported
== Колдогонун гана көрсөтүү

Size:
== Өлчөмү:

Skins
== Терилер

Sound
== Үн

Sound error
== Үн катасы

Sound volume
== Үн бийиктиги

Spectate
== Көрүүчү реж.

Spectate next
== Кийинкини көрүү

Spectate previous
== Мурункуну көрүү

Spectator mode
== Көрүүчү режими

Spectators
== Көрүүчүлөр

Standard gametype
== Стандарттуу оюн түрү

Standard map
== Стандарттуу карта

Stop record
== Токтотуу

Strict gametype filter
== Оюн түрүн текши издөө

Sudden Death
== Күтүүсүз өлүм

Switch weapon on pickup
== Көтөрүлгөн куралга которуу

Team
== Команда

Team chat
== Команданын маеги

Teeworlds %s is out! Download it at www.teeworlds.com!
== Teeworlds %s чыкты! www.teeworlds.com дон жүктөп алыңыздар!

Texture Compression
== Текстуралык кысуу

The audio device couldn't be initialised.
== Аудио түзмөгүн иштетүү мүмкүн эмес.

The server is running a non-standard tuning on a pure game type.
== Бул сервер стандартту эмес баптоолору менен стандарттуу оюн түрүндө жүргүзүлгөн

There's an unsaved map in the editor, you might want to save it before you quit the game.
== Редактордо сакталбаган карта калды, оюндар чыгуудан мурун сактай аласыз.

Time limit
== Убакыт чеги

Time limit: %d min
== Убакыт чеги: %d мин.

Try again
== Кайталоо

Type
== Түрү

Type:
== Түрү:

UI Color
== Интерфейс түсү

Unable to delete the demo
== Демону өчүрүүгө мүмкүн эмес

Unable to rename the demo
== Демону жаңыча атоого мүмкүн эмес

Use sounds
== Үндөрдү колдонуу

Use team colors for name plates
== Ысымдарга команданын түсүн колдонуу

V-Sync
== Вертикалдык синхрондоштуруу

Version
== Нускасы

Version:
== Нускасы:

Vote command:
== Добуш командасы:

Vote description:
== Добуштун сүрөттөөсү:

Vote no
== Каршы

Vote yes
== Макул

Voting
== Добуш берүү

Warmup
== Камданыңыздар

Weapon
== Курал

Welcome to Teeworlds
== Teeworlds'ко кош келиңиз!

Yes
== Ооба

You must restart the game for all settings to take effect.
== Өзгөртүүлөр күчүнө кирүү үчүн, оюнду кайтадан иштетиш керек.

Your skin
== Териңиз

no limit
== чексиз

##### needs translation #####

Borderless window
== Чек арасыз терезе

Handle rendering async from updates
== 

Threaded rendering
== Агымдуу визуалдаштыруу

Threaded sound loading
== Агымдуу үн жүктөө

##### old translations #####

Added. Thx.

Remember the 80s - good times smile

8

Re: Upcoming 0.6.4

Hi. I have translated it to chuvash.
Where is the old version and what is the term I have to translate it too once more?

------------------------------------------------
In the name of the King

9

Re: Upcoming 0.6.4

Watz wrote:

Hi. I have translated it to chuvash.
Where is the old version and what is the term I have to translate it too once more?

You may see it here:
https://github.com/teeworlds/teeworlds- … uvash.json

Thank you for your help.

Not Luck, Just Magic.

10

Re: Upcoming 0.6.4

Watz wrote:

Hi. I have translated it to chuvash.
Where is the old version and what is the term I have to translate it too once more?

There isn't one in the 0.6 repository so far. Please try this.

Remember the 80s - good times smile

11

Re: Upcoming 0.6.4

Since this "Next week" is soon month ago, has something surprising appeared that has delayed the date so much?

BBCodes I'd like to see: [youtube]

12

Re: Upcoming 0.6.4

You can find the version here.
If you notice any problems leave a reply here.
Completed translations so far: Norwegian, Kyrgyz, Romanian.

Remember the 80s - good times smile

13

Re: Upcoming 0.6.4

But... what happens with https://www.transifex.com/projects/p/teeworlds/ ??

14

Re: Upcoming 0.6.4

tried to translate into german

Teeworlds [ friends ] clan
Some YouTube Stuff about Teeworlds

15 (edited by [pieLover] 2015-04-07 00:13:07)

Re: Upcoming 0.6.4

To clarify, once all (or enough of) the translations are done you're going to have 0.6.4 on the downloads page here? Or am I missing something?

Clan: Riot (I'm one of three leaders: Mile, Deku, pie)
Host teeworlds maps on a fng/ctf/dm/ddrace server for testing:http://riotproductions.tk/teewo/ broken-need reinstall nginx http://riotproductions.tk/bounce?whatEven, Teeworlds NA Discord chat

16 (edited by Pathos 2015-04-07 19:30:51)

Re: Upcoming 0.6.4

When are East Asian languages' fonts going to be added, nonetheless translations? Chinese/Japanese/Korean players are forced to type in English, though Chinese and Japanese are somewhat okay with it. Expressing Korean with English alphabet doesn't work too well.

I'm glad to see an update.

17

Re: Upcoming 0.6.4

??? I thought this was going to come out in march?

-RAINBOW DASH big_smile

18

Re: Upcoming 0.6.4

Pathos wrote:

When are East Asian languages' fonts going to be added, nonetheless translations? Chinese/Japanese/Korean players are forced to type in English, though Chinese and Japanese are somewhat okay with it. Expressing Korean with English alphabet doesn't work too well.

I'm glad to see an update.

Is it just the font that is blocking it?

19

Re: Upcoming 0.6.4

heinrich5991 wrote:
Pathos wrote:

When are East Asian languages' fonts going to be added, nonetheless translations? Chinese/Japanese/Korean players are forced to type in English, though Chinese and Japanese are somewhat okay with it. Expressing Korean with English alphabet doesn't work too well.

I'm glad to see an update.

Is it just the font that is blocking it?

What else would be a problem? Eastern Asian languages have no other special requirements afaik.

Not Luck, Just Magic.

20

Re: Upcoming 0.6.4

Dune wrote:

What else would be a problem? Eastern Asian languages have no other special requirements afaik.

Input methods might also be a problem.

21

Re: Upcoming 0.6.4

unsigned char* wrote:

But... what happens with https://www.transifex.com/projects/p/teeworlds/ ??

These are for 0.7.

pielover88888 wrote:

To clarify, once all (or enough of) the translations are done you're going to have 0.6.4 on the downloads page here? Or am I missing something?

Some more completed translations would be good, yeah.

jxsl13 wrote:

tried to translate into german

Added. Thx.

Completed translations so far: Norwegian, Kyrgyz, Romanian, German.

Pathos wrote:

When are East Asian languages' fonts going to be added, nonetheless translations? Chinese/Japanese/Korean players are forced to type in English, though Chinese and Japanese are somewhat okay with it. Expressing Korean with English alphabet doesn't work too well.

Well the current input system can't handle them anyway, so there's no need to add such a font yet.

Remember the 80s - good times smile

22

Re: Upcoming 0.6.4

The current input system actually *can* take full Unicode input (including CJK), but the method that is used to do so will influence whether it actually succeeds in getting the character into the game. I don't know if the methods typically available to Chinese/Japanese/Korean players work, but a re-mapping/auto-replace script can help to some extent.

http://i.imgur.com/2czyXao.png

This was done with DDNet Client, but I tried it on the vanilla client and it works there too. Both tests done on Windows because that's the operating system I'm stuck with.

I've got two FNG maps which are close to ready for public release, hopefully they'll be on the forums soon! Aforementioned maps are on the back burner. Still doing mapping, but have higher priority map projects.
It should never take 45 seconds to download a map for anyone with a decent connection.

23

Re: Upcoming 0.6.4

Russian

##### translated strings #####

%d Bytes
== %d байт

%d of %d servers, %d players
== %d из %d серверов, %d игроков

%d%% loaded
== %d%% загружено

%ds left
== осталось %d сек.

%i minute left
== Осталась %i минута!

%i minutes left
== Осталось %i минут!

%i second left
== Осталась %i секунда!

%i seconds left
== Осталось %i секунд!

%s wins!
== %s победил!

-Page %d-
== -Страница %d-

Abort
== Отмена

Add
== Добавить

Add Friend
== Добавить друга

Address
== Адрес

All
== Все

Alpha
== Прозрачн.

Always show name plates
== Всегда показывать имена игроков

Are you sure that you want to delete the demo?
== Вы уверены, что хотите удалить демо?

Are you sure that you want to quit?
== Вы действительно желаете выйти?

Are you sure that you want to remove the player from your friends list?
== Вы уверены, что хотите удалить игрока из друзей?

As this is the first time you launch the game, please enter your nick name below. It's recommended that you check the settings to adjust them to your liking before joining a server.
== Пожалуйста, введите своё имя. Также рекоммендуется проверить настройки игры и поменять некоторые из них перед тем, как начать играть.

Automatically record demos
== Автоматически записывать демо

Automatically take game over screenshot
== Делать снимок результатов игры

Blue team
== Синие

Blue team wins!
== Синие победили!

Body
== Тело

Call vote
== Голосовать

Change settings
== Изменить настройки

Chat
== Чат

Clan
== Клан

Client
== Клиент

Close
== Выход

Compatible version
== Совместимая версия

Connect
== Подключиться

Connecting to
== Подключение к

Connection Problems...
== Проблемы со связью...

Console
== Консоль

Controls
== Управление

Count players only
== Считать только игроков

Country
== Флаг вашей страны

Crc:
== Crc:

Created:
== Создан:

Current
== Текущий

Current version: %s
== Текущая версия: %s

Custom colors
== Свои цвета

Delete
== Удалить

Delete demo
== Удалить демо

Demo details
== Детали демо

Demofile: %s
== Демо: %s

Demos
== Демо

Disconnect
== Отключить

Disconnected
== Отключено

Display Modes
== Разрешение экрана

Downloading map
== Скачивание карты

Draw!
== Ничья!

Dynamic Camera
== Динамическая камера

Emoticon
== Эмоции

Enter
== Вход

Error
== Ошибка

Error loading demo
== ошибка при загрузке демо

FSAA samples
== Сэмплов FSAA

Favorite
== Избранный

Favorites
== Избранные

Feet
== Ноги

Filter
== Фильтр

Fire
== Выстрел

Folder
== Папка

Force vote
== Форсировать

Free-View
== Свободный обзор

Friends
== Друзья

Fullscreen
== Полноэкранный режим

Game
== Игра

Game info
== Инфо об игре

Game over
== Игра окончена

Game type
== Тип игры

Game types:
== Тип игры:

General
== Основные

Graphics
== Графика

Grenade
== Гранатомёт

Hammer
== Молот

Has people playing
== Не пустой сервер

High Detail
== Высокая детализация

Hook
== Крюк

Host address
== Адрес сервера

Hue
== Оттенок

Info
== Инфо

Internet
== Интернет

Invalid Demo
== Недопустимое демо

Join blue
== За синих

Join game
== Играть

Join red
== За красных

Jump
== Прыжок

Kick player
== Забанить игрока

LAN
== LAN

Language
== Язык

Length:
== Длина

Lht.
== Яркость

Loading
== Загрузка

MOTD
== MOTD

Map
== Карта

Map:
== Карта:

Max Screenshots
== Максимальное количество снимков

Max demos
== Максимальное количество демо

Maximum ping:
== Макс. пинг:

Miscellaneous
== Дополнительно

Mouse sens.
== Чувств. мыши

Move left
== Шаг влево

Move player to spectators
== Сделать наблюдателем

Move right
== Шаг вправо

Movement
== Перемещение

Mute when not active
== Глушить звуки, когда игра неактивна

Name
== Имя

Name plates size
== Размер

Netversion:
== Версия:

New name:
== Новое имя

News
== Новости

Next weapon
== След. оружие

Nickname
== Имя

No
== Нет

No password
== Без пароля

No servers found
== Сервера не найдены

No servers match your filter criteria
== Нет серверов, подходящих под ваш фильтр

Ok
== ОК

Open
== Открыть

Parent Folder
== Родительский каталог

Password
== Пароль

Password incorrect
== Пароль

Ping
== Пинг

Pistol
== Пистолет

Play
== Просмотр

Play background music
== Играть фоновую музыку

Player
== Игрок

Player country:
== Страна:

Player options
== Опции игрока

Players
== Игроки

Please balance teams!
== Сбалансируйте команды!

Prev. weapon
== Пред. оружие

Quality Textures
== Качественные текстуры

Quick search:
== Быстрый поиск:

Quit
== Выход

Quit anyway?
== Выйти?

REC %3d:%02d
== REC %3d:%02d

Reason:
== Причина:

Record demo
== Записать демо

Red team
== Красные

Red team wins!
== Красные победили!

Refresh
== Обновить

Refreshing master servers
== Обновление списка мастер-серверов

Remote console
== Консоль сервера

Remove
== Удалить

Remove friend
== Удалить друга

Rename
== Переименов.

Rename demo
== Переименовать демо

Reset filter
== Сбросить фильтры

Reset to defaults
== Сбросить настройки

Rifle
== Бластер

Round
== Раунд

Sample rate
== Частота

Sat.
== Контраст

Score
== Очки

Score board
== Табло

Score limit
== Лимит очков

Scoreboard
== Табло

Screenshot
== Снимок

Server address:
== Адрес сервера

Server details
== Детали сервера

Server filter
== Фильтр серверов

Server info
== Информация

Server not full
== Сервер не заполнен

Settings
== Настройки

Shotgun
== Дробовик

Show chat
== Показать чат

Show friends only
== Только с друзьями

Show ingame HUD
== Показывать внутриигровой HUD

Show name plates
== Показывать имена игроков

Show only supported
== Показывать только поддерживаемые разрешения экрана

Size:
== Размер:

Skins
== Скины

Sound
== Звук

Sound error
== Звуковая ошибка

Sound volume
== Громкость звука

Spectate
== Наблюдать

Spectate next
== Наблюдать след.

Spectate previous
== Наблюдать пред.

Spectator mode
== Наблюдатель

Spectators
== Наблюдатели

Standard gametype
== Стандартный тип игры

Standard map
== Стандартная карта

Stop record
== Стоп

Strict gametype filter
== Строгий фильтр р-мов

Sudden Death
== Быстрая смерть

Switch weapon on pickup
== Переключать оружие при подборе

Team
== Команда

Team chat
== Командный чат

Teeworlds %s is out! Download it at www.teeworlds.com!
== Вышла Teeworlds %s! Скачивайте на www.teeworlds.com!

Texture Compression
== Сжатие текстур

The audio device couldn't be initialised.
== Аудио устройство не может быть инициализировано

The server is running a non-standard tuning on a pure game type.
== Сервер запущен с нестандартными настройками на стандартном типе игры.

There's an unsaved map in the editor, you might want to save it before you quit the game.
== Есть несохранённая карта в редакторе, Вы можете сохранить её перед тем, как выйти.

Time limit
== Лимит времени

Time limit: %d min
== Лимит времени: %d

Try again
== ОК

Type
== Тип

Type:
== Тип:

UI Color
== Цвет интерфейса

Unable to delete the demo
== Невозможно удалить демо

Unable to rename the demo
== Невозможно переименовать демо

Use sounds
== Использовать звуки

Use team colors for name plates
== Командные цвета для имен игроков

V-Sync
== Вертикальная синхронизация

Version
== Версия

Version:
== Версия:

Vote command:
== Комманда голосования:

Vote description:
== Описание голосования:

Vote no
== Против

Vote yes
== За

Voting
== Голосование

Warmup
== Разминка

Weapon
== Оружие

Welcome to Teeworlds
== Добро пожаловать в Teeworlds!

Yes
== Да

You must restart the game for all settings to take effect.
== Перезапустите игру для применения изменений.

Your skin
== Ваш скин

no limit
== Без лимита

##### needs translation #####

Borderless window
== Окно без рамки

Game paused
== Игра остановлена

Handle rendering async from updates
== Обрабатывать прорисовку асинхронно из обновлений

Respawn
== Возрождение

Show only chat messages from friends
== Показывать сообщения только от друзей

Threaded rendering
== Потоковая прорисовка

Threaded sound loading
== Потоковая загрузка звука

##### old translations #####

If translate of "Handle rendering async from updates" too long i can also translate as

Handle rendering async from updates
== Асинхронная прорисовка

but is not so exactly

24

Re: Upcoming 0.6.4

_nik1_ wrote:

Russian

##### translated strings #####

%d Bytes
== %d байт

%d of %d servers, %d players
== %d из %d серверов, %d игроков

%d%% loaded
== %d%% загружено

%ds left
== осталось %d сек.

%i minute left
== Осталась %i минута!

%i minutes left
== Осталось %i минут!

%i second left
== Осталась %i секунда!

%i seconds left
== Осталось %i секунд!

%s wins!
== %s победил!

-Page %d-
== -Страница %d-

Abort
== Отмена

Add
== Добавить

Add Friend
== Добавить друга

Address
== Адрес

All
== Все

Alpha
== Прозрачн.

Always show name plates
== Всегда показывать имена игроков

Are you sure that you want to delete the demo?
== Вы уверены, что хотите удалить демо?

Are you sure that you want to quit?
== Вы действительно желаете выйти?

Are you sure that you want to remove the player from your friends list?
== Вы уверены, что хотите удалить игрока из друзей?

As this is the first time you launch the game, please enter your nick name below. It's recommended that you check the settings to adjust them to your liking before joining a server.
== Пожалуйста, введите своё имя. Также рекоммендуется проверить настройки игры и поменять некоторые из них перед тем, как начать играть.

Automatically record demos
== Автоматически записывать демо

Automatically take game over screenshot
== Делать снимок результатов игры

Blue team
== Синие

Blue team wins!
== Синие победили!

Body
== Тело

Call vote
== Голосовать

Change settings
== Изменить настройки

Chat
== Чат

Clan
== Клан

Client
== Клиент

Close
== Выход

Compatible version
== Совместимая версия

Connect
== Подключиться

Connecting to
== Подключение к

Connection Problems...
== Проблемы со связью...

Console
== Консоль

Controls
== Управление

Count players only
== Считать только игроков

Country
== Флаг вашей страны

Crc:
== Crc:

Created:
== Создан:

Current
== Текущий

Current version: %s
== Текущая версия: %s

Custom colors
== Свои цвета

Delete
== Удалить

Delete demo
== Удалить демо

Demo details
== Детали демо

Demofile: %s
== Демо: %s

Demos
== Демо

Disconnect
== Отключить

Disconnected
== Отключено

Display Modes
== Разрешение экрана

Downloading map
== Скачивание карты

Draw!
== Ничья!

Dynamic Camera
== Динамическая камера

Emoticon
== Эмоции

Enter
== Вход

Error
== Ошибка

Error loading demo
== ошибка при загрузке демо

FSAA samples
== Сэмплов FSAA

Favorite
== Избранный

Favorites
== Избранные

Feet
== Ноги

Filter
== Фильтр

Fire
== Выстрел

Folder
== Папка

Force vote
== Форсировать

Free-View
== Свободный обзор

Friends
== Друзья

Fullscreen
== Полноэкранный режим

Game
== Игра

Game info
== Инфо об игре

Game over
== Игра окончена

Game type
== Тип игры

Game types:
== Тип игры:

General
== Основные

Graphics
== Графика

Grenade
== Гранатомёт

Hammer
== Молот

Has people playing
== Не пустой сервер

High Detail
== Высокая детализация

Hook
== Крюк

Host address
== Адрес сервера

Hue
== Оттенок

Info
== Инфо

Internet
== Интернет

Invalid Demo
== Недопустимое демо

Join blue
== За синих

Join game
== Играть

Join red
== За красных

Jump
== Прыжок

Kick player
== Забанить игрока

LAN
== LAN

Language
== Язык

Length:
== Длина

Lht.
== Яркость

Loading
== Загрузка

MOTD
== MOTD

Map
== Карта

Map:
== Карта:

Max Screenshots
== Максимальное количество снимков

Max demos
== Максимальное количество демо

Maximum ping:
== Макс. пинг:

Miscellaneous
== Дополнительно

Mouse sens.
== Чувств. мыши

Move left
== Шаг влево

Move player to spectators
== Сделать наблюдателем

Move right
== Шаг вправо

Movement
== Перемещение

Mute when not active
== Глушить звуки, когда игра неактивна

Name
== Имя

Name plates size
== Размер

Netversion:
== Версия:

New name:
== Новое имя

News
== Новости

Next weapon
== След. оружие

Nickname
== Имя

No
== Нет

No password
== Без пароля

No servers found
== Сервера не найдены

No servers match your filter criteria
== Нет серверов, подходящих под ваш фильтр

Ok
== ОК

Open
== Открыть

Parent Folder
== Родительский каталог

Password
== Пароль

Password incorrect
== Пароль

Ping
== Пинг

Pistol
== Пистолет

Play
== Просмотр

Play background music
== Играть фоновую музыку

Player
== Игрок

Player country:
== Страна:

Player options
== Опции игрока

Players
== Игроки

Please balance teams!
== Сбалансируйте команды!

Prev. weapon
== Пред. оружие

Quality Textures
== Качественные текстуры

Quick search:
== Быстрый поиск:

Quit
== Выход

Quit anyway?
== Выйти?

REC %3d:%02d
== REC %3d:%02d

Reason:
== Причина:

Record demo
== Записать демо

Red team
== Красные

Red team wins!
== Красные победили!

Refresh
== Обновить

Refreshing master servers
== Обновление списка мастер-серверов

Remote console
== Консоль сервера

Remove
== Удалить

Remove friend
== Удалить друга

Rename
== Переименов.

Rename demo
== Переименовать демо

Reset filter
== Сбросить фильтры

Reset to defaults
== Сбросить настройки

Rifle
== Бластер

Round
== Раунд

Sample rate
== Частота

Sat.
== Контраст

Score
== Очки

Score board
== Табло

Score limit
== Лимит очков

Scoreboard
== Табло

Screenshot
== Снимок

Server address:
== Адрес сервера

Server details
== Детали сервера

Server filter
== Фильтр серверов

Server info
== Информация

Server not full
== Сервер не заполнен

Settings
== Настройки

Shotgun
== Дробовик

Show chat
== Показать чат

Show friends only
== Только с друзьями

Show ingame HUD
== Показывать внутриигровой HUD

Show name plates
== Показывать имена игроков

Show only supported
== Показывать только поддерживаемые разрешения экрана

Size:
== Размер:

Skins
== Скины

Sound
== Звук

Sound error
== Звуковая ошибка

Sound volume
== Громкость звука

Spectate
== Наблюдать

Spectate next
== Наблюдать след.

Spectate previous
== Наблюдать пред.

Spectator mode
== Наблюдатель

Spectators
== Наблюдатели

Standard gametype
== Стандартный тип игры

Standard map
== Стандартная карта

Stop record
== Стоп

Strict gametype filter
== Строгий фильтр р-мов

Sudden Death
== Быстрая смерть

Switch weapon on pickup
== Переключать оружие при подборе

Team
== Команда

Team chat
== Командный чат

Teeworlds %s is out! Download it at www.teeworlds.com!
== Вышла Teeworlds %s! Скачивайте на www.teeworlds.com!

Texture Compression
== Сжатие текстур

The audio device couldn't be initialised.
== Аудио устройство не может быть инициализировано

The server is running a non-standard tuning on a pure game type.
== Сервер запущен с нестандартными настройками на стандартном типе игры.

There's an unsaved map in the editor, you might want to save it before you quit the game.
== Есть несохранённая карта в редакторе, Вы можете сохранить её перед тем, как выйти.

Time limit
== Лимит времени

Time limit: %d min
== Лимит времени: %d

Try again
== ОК

Type
== Тип

Type:
== Тип:

UI Color
== Цвет интерфейса

Unable to delete the demo
== Невозможно удалить демо

Unable to rename the demo
== Невозможно переименовать демо

Use sounds
== Использовать звуки

Use team colors for name plates
== Командные цвета для имен игроков

V-Sync
== Вертикальная синхронизация

Version
== Версия

Version:
== Версия:

Vote command:
== Комманда голосования:

Vote description:
== Описание голосования:

Vote no
== Против

Vote yes
== За

Voting
== Голосование

Warmup
== Разминка

Weapon
== Оружие

Welcome to Teeworlds
== Добро пожаловать в Teeworlds!

Yes
== Да

You must restart the game for all settings to take effect.
== Перезапустите игру для применения изменений.

Your skin
== Ваш скин

no limit
== Без лимита

##### needs translation #####

Borderless window
== Окно без рамки

Game paused
== Игра остановлена

Handle rendering async from updates
== Обрабатывать прорисовку асинхронно из обновлений

Respawn
== Возрождение

Show only chat messages from friends
== Показывать сообщения только от друзей

Threaded rendering
== Потоковая прорисовка

Threaded sound loading
== Потоковая загрузка звука

##### old translations #####

If translate of "Handle rendering async from updates" too long i can also translate as

Handle rendering async from updates
== Асинхронная прорисовка

but is not so exactly

Added. Thx.

Completed translations so far: Norwegian, Kyrgyz, Romanian, German, Russian, French.

Remember the 80s - good times smile

25

Re: Upcoming 0.6.4

Belarusian

##### needs translation #####

Borderless window
== Акно без рамкі

Game paused
== Гульня спынена

Handle rendering async from updates
== Асінхронны рэндэрынг

Respawn
== Адраджэнне

Show only chat messages from friends
== Паказваць паведамлення толькі ад сяброў

Threaded rendering
== Струменны рэндэрынг

Threaded sound loading
== Струменная загрузка гуку

##### old translations #####